Условия за авторски права


- Ако нямате пълни права върху снимката/графиката/логото, което качвате вие трябва да ги изискате от автора преди да ги ползвате.

- Ако легалния собственик предеви претенции към lukas.bg то сайта има право да не изпълни поръчката.


Разбирам че неспазването на условията за качване на снимки/графики/лога може да доведат до съответните наказания за мен.