Поверителност

Личните данни, които Lukas.bg получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.С попълването и изпращането на конкретния формуляр при направата на поръчка Вие се съгласявате с предоставянето на своите лични данни и с тяхното трансфериране на куриерски фирми. Ние ще обработваме Вашите лични данни и ще ги трансферираме на куриерските фирми в съответствие с нормативните изисквания и единствено с оглед реализация на целта, за която сте ни ги предоставили.Lukas.bg гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на Lukas.bg, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.